Arkance Systems

Onze partner in dit verhaal

Specialist in Autodesk BIM & CAD software

Arkance Systems biedt een breed portofolio aan CAD/BIM oplossingen voor de bouw- en infrastructuursector. Met een hoge expertise bestuderen we uw project en handelen we pragmatisch. Zo wordt u kwalitatief begeleid doorheen elke stap van uw digitale transformatie. 

Welke meerwaarde biedt BIM u?

Een wegenbouwbedrijf komt in aanraking met diverse projectpartners. Het doel voor u en elk van die partners is het realiseren van de eigen genomen verantwoordelijkheden. Met een correcte vergoeding natuurlijk én een daarbij horende beheersing van de kosten.

We ondervinden dat een afstemming met de betrokken partijen bijdraagt tot het bereiken van dit doel. Liefst zo vroeg mogelijk in het proces én digitaal; Zo hebben fouten die vroeg worden gedetecteerd een lagere impact op de planning en de kosten dan wanneer we tijdens de uitvoering op een conflict stoten. Dat kan door het digitale 3D model te verrijken met projectdata en deze ter beschikking te stellen aan elkaar. Dit is werken volgens de BIM methodiek. Dat kan vanaf de studiefase worden toegepast, over de uitvoering tot in de fase van beheer en onderhoud (niet onbelangrijk voor de bouwheer!).

Met Bouwwerk Informatie Modellering op een gestandaardiseerde wijze en met goede afspraken helpen we elkaar vooruit. En meteen ook uw eigen bedrijf; Bijvoorbeeld meetstaatgeneratie dat snel en eenvoudig wordt. Of machinesturing als hulp op de werf voor de machinisten. Of voor de projectleiders werfopvolging met correcte data en het vlot maken van vorderingsstaten. Afvalbeperking door slimme doorstroom naar productie, …
Beter beheersbaar en met dezelfde resources meer realisaties dus!