Digi-Barometer voor de Wegenbouw

Hoe digitaal is jouw wegenbouwbedrijf?

Digi-Wat?

Digi-Barometer voor de Wegenbouw

De Digi-Barometer is een online tool om Belgische wegenbouwbedrijven te benchmarken op het vlak van digitalisering. De focus ligt op kritische bedrijfsprocessen. Via een gedetailleerde vragenlijst meten we de digitalisatiegraad. Wat is de stand van zaken, hoe scoren ze binnen de sector en kunnen ze snel en eenvoudig concrete stappen zetten naar een digitale toekomst. De Digi-Barometer geeft inzicht en tips om actief mee aan de slag te gaan.

GezameNlijke Ambitie

DIGITALISEREN IS EEN MUST.

Zowel de wetgever als het (toekomstige) personeel van een bouwbedrijf vinden digitalisering en technologie op de werkplek steeds vanzelfsprekender. Handmatige input en dataverwerking worden meer en meer gezien als verouderd en als een belangrijke bron van (menselijke) fouten.

Onze Belgische wegenbouwbedrijven staan voor hetzelfde dilemma: “We beseffen dat we met de tijd moeten meegaan, maar hoe beginnen we daaraan? Hoe springen we zonder kleerscheuren op de digitale trein?”. Vaak is digitalisering een tijdrovend en duur traject.

Onze ambitie is om, samen met welgekozen partners, individuele wegenbouwbedrijven digitaal vooruit te helpen én de verzamelde digitale knowhow ter beschikking stellen van de hele sector.

Doelpubliek

1. Belgische wegenbouwbedrijven

Alle Belgische wegenbouwbedrijven kunnen de Digi-Barometer invullen. Door deel te nemen krijgen ze een objectief referentiepunt. Waar staan ze op digitaal vlak ten opzichte van de concurrentie en wat kunnen ze op korte termijn bereiken?

2. Partner

De sectorfederaties, Fédération Wallonne des Entrepreneurs de Travaux de Voirie (FWEV) en Vlaamse Wegenbouwers (VlaWeBo), steunen de Digi-Barometer.  Andere overheidsinstellingen en organisaties zien we als potentiële partners in dit verhaal.

Voel je je aangesproken? Doe gerust mee, het biedt heel wat voordelen:

Aanpak

Het doel is om de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te ontdekken waar digitalisering mogelijk is en typische pijnpunten van de sector bloot te leggen.

Op basis van de diepte-interviews wordt een gedetailleerde vragenlijst opgesteld.  De vragen worden zo gesteld dat de output meetbaar is en zeer concreet aangeeft wat de as-is situatie is bij het deelnemende bedrijf. Elk antwoord krijgt een score. De totaalscore geeft meteen aan in welke digitaliseringsfase het bedrijf zich bevindt (die fasen worden op voorhand vastgelegd).

Om het onderzoek voldoende representatief te maken, hopen we op minstens 100 deelnemende wegenbouwbedrijven (groot, middelgroot en klein). Uiteindelijk kunnen alle deelnemende bedrijven met elkaar vergeleken worden en krijgt hun totaalscore een waarde ten opzichte van de andere bedrijven.

We ontwikkelen een toegankelijke website in de beide landstalen.

  • Wat is de Digi-Barometer, wat wordt er gemeten en wat zijn de doelstellingen?
  • Overzicht van de partners.
  • Inleiding en uitnodiging tot deelname aan de benchmark.
  • Wat gebeurt er met de resultaten?
  • Tijdslijn
  • Toegang tot de online vragenlijst.
  • Resultatenpagina met concrete informatie voor elk deelnemend bedrijf.

Alle resultaten van de benchmark worden in een eindrapport gegoten dat inzicht geeft in de digitalisatiegraad van de wegenbouwsector.

Op de vakbeurs Digital Construction Brussels stellen we de Digi-Barometer voor aan het grote publiek en presenteren we het eindrapport met de resultaten van de benchmark.

+ Eerste editie van de Digi-Awards!

De Digi-Barometer blijft online, zowel voor nieuwe deelnemers als voor bedrijven die na hun eerste deelname werk maken van digitalisering. Om de twee jaar worden de resultaten in een analyserapport gegoten. Zo brengen we de digitale (r)evolutie van de wegenbouw in kaart.

TIJDSLIJN

Mei, 2019

Voorbereidende interviews

Mei, 2019

Juni, 2019

Vragenlijst opstellen
Website online + deelnemers uitnodigen

Juni, 2019

Juli, 2019

lancering website Digi-Barometer & individuele benchmark

Juli, 2019

Oktober, 2019

Sectoraal analyserapport
Presentatie op Digital Construction Brussels 2019

Oktober, 2019

Partners

Onze partners in dit verhaal

Info

Digi-Barometer contact @ BRRC

Hoe digitaal is jouw wegenbouwbedrijf?